วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง การปฏิบัติตามกฏจราจร

ใบงาน  เรื่อง  การปฏิบัติตามกฏจราจร
1.การปฏิบัติตามกฎจราจร
ข้อ
การปฏิบัติตามกฎจราจร
สัญญาณไฟจราจร
1
ลดความเร็วของรถ และขับผ่านไปโดยใช้ความระมัดระวัง โดยไม่ต้องหยุดรถ
2
ให้หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
3
ให้หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ และดูว่าปลอดภัยไม่มีรถ  อีกทางก็ให้ขับรถต่อไปได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟสีเขียว
4
เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ (เว้นแต่ผู้ขับขี่ได้เลย   เส้นให้หยุดไปแล้วให้ขับไปเลย ไม่ต้องหยุด)
5
ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับตรงไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้
6
ให้ขับขี่รถต่อไปได้

2. การปฏิบัติตามสัญญาณของเจ้าพนักงาน
ข้อ
การปฏิบัติ
สัญญาณของเจ้าพนักงาน
1
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เจ้าพนักงานเหยียดแขนข้างนั้นหยุดรถ แต่เมื่อเจ้าพนักงานพลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้นก็ให้ขับผ่านต่อไปได้
2
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหลังของเจ้าพนักงานหยุดรถ และเมื่อเจ้าพนักงานลดแขนข้างที่เหยียดลงและโบกมือไปข้างหน้าให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านต่อไปได้
3
ผู้ขับขี่ขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของเจ้าพนักงานหยุดรถ
4
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาด้านที่เจ้าพนักงานเหยียดแขน
ทั้งสองข้างหยุดรถ
5
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าของเจ้าพนักงานตั้งหยุดรถและถ้าเจ้าพนักงานพลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้นโบกไปด้านหลัง ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้

3. สัญญาณนกหวีด
3.1  สัญญาณนกหวีด ยาว 1 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติอย่างไร……………………………………………...
3.2  สัญญาณนกหวีด สั้นติดกัน 2 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติอย่างไร………………………………………..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น